gedeelte alg voorwaarden

.Artikel 11. Annulering

1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:

  • a)bij annulering tot de 21e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 25% van de overeengekomen som;
  • b)Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit tot de 21e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt.
  • c)bij annulering tot de 3e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 75% van de overeengekomen som;
  • d)bij annulering op of na de 3e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: de volle overeengekomen som.

2. Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit tot de 21e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt. De verschuldigde annuleringskosten bedragen 25% van het verschil tussen de oorspronkelijk overeengekomen som en de nieuw overeengekomen som.


3. Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag

Voor de volledige weergave van de algemene voorwaarden klik je hier